Daily Reading

Saturday of the First Week in Ordinary Time

READING OF THE DAY

A reading from the Letter of St. Paul to the Hebrews
Heb 4:12-16

The word of God is living and effective,
sharper than any two-edged sword,
penetrating even between soul and spirit,
joints and marrow,
and able to discern reflections and thoughts of the heart.
No creature is concealed from him,
but everything is naked and exposed to the eyes of him
to whom we must render an account.

Since we have a great high priest who has passed through the heavens,
Jesus, the Son of God,
let us hold fast to our confession
.
For we do not have a high priest
who is unable to sympathize with our weaknesses,
but one who has similarly been tested in every way,
yet without sin.
So let us confidently approach the throne of grace
to receive mercy and to find grace for timely help.

GOSPEL OF THE DAY

From the Gospel according to Mark
Mk 2:13-17

Jesus went out along the sea.
All the crowd came to him and he taught them.
As he passed by, he saw Levi, son of Alphaeus,
sitting at the customs post.
Jesus said to him, “Follow me.”
And he got up and followed Jesus.
While he was at table in his house,

many tax collectors and sinners sat with Jesus and his disciples;
for there were many who followed him.
Some scribes who were Pharisees saw that Jesus was eating with sinners
and tax collectors and said to his disciples,
“Why does he eat with tax collectors and sinners?”
Jesus heard this and said to them,
“Those who are well do not need a physician, but the sick do.
I did not come to call the righteous but sinners.”


Sabbath Day (Spanish Sábado) Saturday memorial of the Blessed Virgin Mary ●

[Yoroba] Olúwa, wá ràn wá ló̩wó̩.

Olúwa, yára láti ràn wá ló̩wó̩.

Ògo ni fún Baba àti fún O̩mo̩

àti fún È̩mí Mímó̩.

Bí ó ti wà látètèkó̩s̩e,

o ń be̩ nísinsìnyí,

bé̩è̩ ni ó sì máa rí nígbà gbogbo

ayé àìnípè̩kun. Àmín. Alelúyà.

God, come to my assistance.

Lord, make haste to help me.

Glory to the Father and to the Son,

and to the Holy Spirit:

as it was in the beginning, is now,

and will be for ever. Amen. Alleluia.

________

Hymn

It were my soul’s desire

To see the face of God;

It were my soul’s desire

To rest in his abode.

Grant, Lord, my soul’s desire,

Deep waves of cleansing sighs,

Grant, Lord, my soul’s desire,

From earthly cares to rise.

It were my soul’s desire

To imitate my King,

It were my soul’s desire

His endless praise to sing.

It were my soul’s desire,

When heaven’s gate is won,

To find my soul’s desire,

Clear shining like the sun.

This still my soul’s desire,

Whatever life afford,

To gain my soul’s desire

And see thy face, O Lord.

Hymn

It were my soul’s desire

To see the face of God;

It were my soul’s desire

To rest in his abode.

Grant, Lord, my soul’s desire,

Deep waves of cleansing sighs,

Clear shining like the sun.

This still my soul’s desire,

Whatever life afford,

To gain my soul’s desire

And see thy face, O Lord.

Psalm 118 (119): 145-152
S̩ís̩e àsàrò lórí àwo̩n ò̩rò̩ O̩ló̩run nínú òfin

“Bí e̩niké̩ni ba pa àwo̩n àso̩té̩lè̩ mó̩, ìfé̩ O̩ló̩run yóò di pípé nínú rè̩” (1 John 2:5)
My eyes watch for you before dawn.
Mo fi gbogbo o̩kàn mi pè Ó̩,
Olúwa, gbó̩ mi.
Mo ké pè Ó̩, kó mi yo̩,
èmi yóò s̩e ìfé̩ Re̩.
Mo jí kí ojú tó mó̩
láti ké fún ìrànló̩wó̩ ò̩ Re̩,
Mo gbé̩kè̩lé ò̩rò̩ Re̩.
Ojú mi s̩àìsùn òru,
láti ronú sí ìlérí Re̩.
Gbó̩ ohùn mi nínú ìfé̩ Re̩, Olúwa,
Fi às̩e̩ Re̩ fún mi ní ìyè.
Àwo̩n tó ń lépa mi láìnídìí súnmó̩ ìtòsì,
wó̩n jìnnà sí òfin Re̩.
S̩ùgbó̩n Ìwo̩ wà nítòsí, Olúwa,
otító̩ ni gbogbo ìlànà Re̩.
Ó pé̩ tí mo ti mo̩ è̩rí Re̩,
tí O ti fi lélè̩ láéláé.
Ògo ni fún Baba àti fún O̩mo̩
àti fún È̩mí Mímó̩.
Bí ó ti wà látètèkó̩s̩e,
o ń be̩ nísinsìnyí,
bé̩è̩ ni ó sì máa rí nígbà gbogbo
ayé àìnípè̩kun. Àmín. Alelúyà.
Meditating the word of the Lord in the Law
“When anyone obeys what he has said, God’s love comes to perfection in him” (1 John 2:5)
Dawn finds me ready to welcome you, my God.
I call with all my heart; Lord, hear me,