GENESIS II [Vulgate]

\"\"

English Translation

1 Therefore the heavens and the earth were perfected, and all their ornaments.

2 And on the seventh day God completed his work which he had done: and he rested on the seventh day from all the work which he had done.

3 And he blessed the seventh day, and sanctified it, because in it he had ceased from all his work which God had created to do.

4 These are the generations of heaven and earth, when they were created, in the day that the Lord God made heaven and earth,

5 and every bush of the field before it springs up in the earth, and every herb of the land before it sprouts: for the Lord God had not rained upon the earth, and there was no man to till the earth:

6 but a spring came up from the earth, watering the whole surface of the earth.

7 Therefore the Lord God formed man from the clay of the earth, and breathed into his face the breath of life, and man became a living soul.

8 Now the Lord God had planted the paradise of pleasure from the beginning, in which he placed the man whom he had formed.

9 And the Lord God brought forth out of the ground every tree that is fair to the sight, and also the tree of life that is sweet for food in the midst of paradise, and the tree of the knowledge of good and evil.

10 And a river came forth from the place of pleasure to irrigate the paradise, which thence is divided into four heads.

11 The name of one Phison: he is the one who goes around all the land of Hevilath, where gold is born:

12 And the gold of that land is the best; there is found bdellium and onyx stone.

13 And the name of the second river is Gehon; He is the one who goes around all the land of Ethiopia.

14 But the name of the third river, the Tigris: it goes against the Assyrians. And the fourth river is the Euphrates.

15 Therefore the Lord God took man and placed him in the paradise of pleasure, to work and guard him:

16 And he commanded him, saying: Eat of every tree of the garden;

17 But you shall not eat of the tree of the knowledge of good and evil: for on whatever day you eat of it, you shall surely die.

18 The Lord God also said: It is not good for man to be alone: ​​let us make him a helper like himself.

19 So when the Lord God had formed from the ground all the living creatures of the earth and all the birds of the sky, he brought them to Adam to see what he would call them.

20 And Adam called by their names all living things, and all the fowls of the sky, and all the beasts of the earth: but in Hades there was not found a helper like him.

21 Then the Lord God sent sleep into Adam: when he had fallen asleep, he took one of his ribs and filled the flesh for it.

22 And the Lord God built the rib, which he had taken from Adam, into a woman: and he brought her to Adam.

23 And Adam said: This is now bone from my bones, and flesh from my flesh: this will be called Virago, because it was taken from the man.

24 For this reason a man shall leave his father and mother, and shall cleave to his wife: and they shall be two in one flesh.

25 Now both were naked, that is, Adam and his wife: and they were not ashamed


Vulgate (Latin): Genesis Chapter 2

1 Igitur perfecti sunt cæli et terra, et omnis ornatus eorum.
2 Complevitque Deus die septimo opus suum quod fecerat: et requievit die septimo ab universo opere quod patrarat.
3 Et benedixit diei septimo, et sanctificavit illum, quia in ipso cessaverat ab omni opere suo quod creavit Deus ut faceret.
4 Istæ sunt generationes cæli et terræ, quando creata sunt, in die quo fecit Dominus Deus cælum et terram,
5 et omne virgultum agri antequam orietur in terra, omnemque herbam regionis priusquam germinaret: non enim pluerat Dominus Deus super terram, et homo non erat qui operaretur terram:
6 sed fons ascendebat e terra, irrigans universam superficiem terræ.
7 Formavit igitur Dominus Deus hominem de limo terræ, et inspiravit in faciem ejus spiraculum vitæ, et factus est homo in animam viventem.
8 Plantaverat autem Dominus Deus paradisum voluptatis a principio, in quo posuit hominem quem formaverat.
9 Produxitque Dominus Deus de humo omne lignum pulchrum visu, et ad vescendum suave lignum etiam vitæ in medio paradisi, lignumque scientiæ boni et mali.
10 Et fluvius egrediebatur de loco voluptatis ad irrigandum paradisum, qui inde dividitur in quatuor capita.
11 Nomen uni Phison: ipse est qui circuit omnem terram Hevilath, ubi nascitur aurum:
12 et aurum terræ illius optimum est; ibi invenitur bdellium, et lapis onychinus.
13 Et nomen fluvii secundi Gehon; ipse est qui circumit omnem terram Æthiopiæ.
14 Nomen vero fluminis tertii, Tigris: ipse vadit contra Assyrios. Fluvius autem quartus, ipse est Euphrates.
15 Tulit ergo Dominus Deus hominem, et posuit eum in paradiso voluptatis, ut operaretur, et custodiret illum:
16 præcepitque ei, dicens: Ex omni ligno paradisi comede;
17 de ligno autem scientiæ boni et mali ne comedas: in quocumque enim die comederis ex eo, morte morieris.
18 Dixit quoque Dominus Deus: Non est bonum esse hominem solum: faciamus ei adjutorium simile sibi.
19 Formatis igitur Dominus Deus de humo cunctis animantibus terræ, et universis volatilibus cæli, adduxit ea ad Adam, ut videret quid vocaret ea: omne enim quod vocavit Adam animæ viventis, ipsum est nomen ejus.
20 Appellavitque Adam nominibus suis cuncta animantia, et universa volatilia cæli, et omnes bestias terræ: Adæ vero non inveniebatur adjutor similis ejus.
21 Immisit ergo Dominus Deus soporem in Adam: cumque obdormisset, tulit unam de costis ejus, et replevit carnem pro ea.
22 Et ædificavit Dominus Deus costam, quam tulerat de Adam, in mulierem: et adduxit eam ad Adam.
23 Dixitque Adam: Hoc nunc os ex ossibus meis, et caro de carne mea: hæc vocabitur Virago, quoniam de viro sumpta est.
24 Quam ob rem relinquet homo patrem suum, et matrem, et adhærebit uxori suæ: et erunt duo in carne una.
25 Erat autem uterque nudus, Adam scilicet et uxor ejus: et non erubescebant